Тематика наукових досліджень

На кафедрі соціології, філософії і права працюють вчені, що займаються дослідженням філософських, соціальних та психологічних аспектів взаємодії суспільства та особистості, актуальними проблемами історичної науки, прикладними питаннями юриспруденції та політології. Під керівництвом завідуючого, професора Г.В. Ангелова створено гідний науковий доробок з питань гармонізації сімейних відносин, управління, корпоративної культури, гендерних питань, а також етики бізнесу, менеджменту та культурології. Колектив плідно розробляє науково-дослідну тему кафедри «Соціально-філософські, політико-правові та соціально-психологічні проблеми комунікаційних, управлінських та соціокультурних процесів глобалізованого суспільства». Доказом ефективності наукової роботи кафедри є регулярні захисти наукових дисертацій.