Відкрита лекція з курсу «Психологія» професора кафедри соціології, філософії та права Черняк Г.А.

0001 х 300 0003 х 300 0004 х 300

Згідно плану-графіка проведення відкритих лекцій викладачами кафедри соціології, філософії та права 6 березня 2017 року професор кафедри Черняк Г.А. провела відкриту лекцію з курсу «Психологія» для студентів ФЕБ 101а, ФЕБ 131 а, б.

Тема лекції: Психологія як галузь наукового знання. На лекції були присутні: завідувач кафедри, професор Ангелов Г.В., доценти Соловей А.А, Петракова Є.Р., Шевченко А.А., Черкаський А.В., Шишко А.Г., Орлова В.А., Мельник Ю.М., Ботіка Т.С., Пурцхванідзе О.В., викладач Польова С.Є. На занятті студенти були добре організовані, що дозволило лектору дати чіткі орієнтири по темі в наступній логічній послідовності:

  1. Предмет, об’єкт і методи психології.
  2. Місце психології в системі наук.
  3. Історія розвитку психологічного знання.
  4. Основні напрямки психологи.

Зміст, чіткість структури лекції, застосування прийомів підтримки уваги – все це активізувало мислення і працездатність, сприяло встановленню педагогічного контакту, викликало у студентів емоційний відгук, формувало інтерес до предмету.

Лекція носила проблемний характер. В ході розкриття теоретичного  матеріалу лектор створював перед студентами послідовність проблемних ситуацій і досягав їх максимально самостійного вирішення через активну взаємодію всіх суб’єктів навчального процессу. Оптимальність рівня проблемності дозволила профессору Черняк Г.А. включити в обговорення студентів, створити атмосферу однодумців і вселити впевненість студентів в здатності вирішувати багато психологічних проблем особистості.

У лекції застосовувалася техніка зворотного зв’язку. Галина Анатоліївна задавала питання аудиторії після і спочатку кожного логічного ряду лекції. Це дозволяло їй закріплювати знання студентів, перевіряти засвоєне, діагностику інтелекту і інші психологічні особливості студентської аудиторії.

За змістом, прочитана профессором Черняк Г.А. лекція, характеризується науковістю, доступністю в сприйнятті і переконливістю викладу. Теоретичні узагальнення, супроводжувані ілюстративними матеріалами, фактами, прикладами, емоційне забарвлення лекції, які поєднувалися з глибоким науковим змістом, створювали єднання думки, слова і сприйняття студентами, а використання різних методів композиції в лекції дало можливість профессору Черняк Г.А. зробити її оригінальною, що  демонструвало  вплив на свідомість  студентів.

 

Центр інформаційного забезпечення кафедри соціології, філософії та права ОНАХТ