Основи соціологічних знань в практиці підготовки студентів до участі в наукових студентських конференціях

До конференції «Здоровий спосіб життя» студенти груп ФЕБ 201 і 231 готувалися з інтересом.

Дві групи студентів: ФЕБ 201 – Гарасим Євгенія, Галич Екатаріна, Красніченко Наталя, Смолій Анастасія та ФЕБ ​​231 – Рашкован Тетяна, Білан Вікторія, Сороченко Олена провели соціологічне опитування за програмою соціологічного дослідження, розробленого на заняттях з курсу «Соціологія і психологія» під керівництвом Галини Анатоліївни Черняк.

Аналітична група, до якої увійшли студенти групи ФЕБ 201 РАБАДЖІ Микола, ПАВУК Яна, КОВАЛЬЧУК Анастасія, ШИНКАРЕНКО Михайло і групи ФЕБ 231 Ганенко Ярослава, Космачевський Еліна, МАЙБОРОДА Ольга, АРТЕМЕНКО Владислав проаналізували результати соціологічного дослідження своїх товаришів і висновки були використанні при підготовці статей на ХI Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів з міжнародною участю.

У своїх наукових пошуках студенти, на основі отриманих емпіричних даних, описали деякі соціально-психологічні передумови формування здорового способу життя у студентської молоді, ціннісні та комунікативні складові способу життя, психологічні аспекти підтримки здорового способу життя студентів технічного вузу.

За результатами дослідження по темі «Роль біосоціальних факторів і особистісних ресурсів у формуванні здорового способу життя студентів» 4 жовтня 2018 р. на засіданні філософської секції кафедри соціології, філософії і права ОНАХТ  на студентській науково-практичній конференції за тематикою «Проблеми формування здорового способу життя у молоді» у рамках ХI Всеукраїнської науково-практичної конференції  молодих учених і студентів з міжнародною участю виступила студентка П курсу ф-ту ЕБіК, група  ФЭБ 231 Ольга Майборода (науковий керівник Галина Черняк).

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC