Наукова робота студентів

Фото0405[1]Секція історії містить єдиний в Україні музей колекцій кукол у національних костюмах. Досліджувати закономірності культурно-історичного процесу і особливостей національної культури лише на лекціях і семінарах в умовах браку аудиторного часу доволі важко. Самостійна робота студентів з подальшими результатами у вигляді рефератів – це формальний підхід. Тому на кафедрі виникла ідея своєрідної візуалізації історії народів, що проживали і проживають на території Північного Причорномор’я, що знайшла відгук серед студентів усіх факультетів Академії. Робота, що розпочалая у 2009 р., знайшла відображення у колекції кукол у національних костюмах. Важливими складовими цієї роботи стали:

– вивчення студентами наукової літератури з історії народів, костюмів, сомволів, календарних знань, космогонічних і міфологічних уявлень про Всесвіт, відображених в ормаментах;

– відвідування музеїв Одеси, а також робота у бібліотеках музеїв під керівництвом викладача;

– самостійна робота студентів у містах, містечках, селах;

– написання наукових рефератів з історії народів у національних костюмах;

– створення костюмів (нерідко за допомогою усіх членів родини).

Іноді робота з відтворення історичного костюму визиває труднощі через нестачу історичних джерел. Особливо важко дається робота над трипільськими, скіфськими і сарматськими вбраннями. В українському та грецькому костюмах, наприклад, присутній мотив лабіринту, зашифровано міф про перехід душі людини від одного світу в інший. У вишитих орнаментах зустрічаються солярні знаки у вигляді чотирьох- і восьмипелюсткових розеток, що символізували сторони світа і сонця.

Наші колекції неонаразово демонструвались в Академії, на міжнародній виставці «Ювелирный салон» у 2008-2015 рр., на всеукраїнських виставках «Народный костюм: прошлое и современность» у 2009-2015 рр. в Одеському обласному центрі української культури, де студенти отримали понад 30 дипломів. Колекцію висвітлювало центральне і обласне державне телебачення. Так, наукова і творча студентська лабораторії допомагають відроджувати наші духовні корні.

                                                                                                                        Керівник проекту Польова С.Є.