История кафедры

На кафедрі читаються наступні учбові дисципліни:

 • Соціологія

 • Соціологія з елементами психології

 • Політологія

 • Психологія і педагогіка

 • Психологія інженерної діяльності

 • Основи права

 • Правознавство

 • Господарське право

 • Екологічне право

 • Договірне право

 • Міжнародне публічне право

 • Міжнародне приватне право

 • Трудове право

 • Адміністративне право

 • Законодавство в галузі

 • Історія України та української культури

 • Філософія

 • Релігієзнавство

 • Етика і естетика

 • Культурологія

В рамках держбюджетної тематики («Соціально-політичні, правові і соціолого-психологічні проблеми комунікацій і управління») під керівництвом завідуючого кафедрою, професора Г.В. Ангелова продовжується робота по наступним науковим напрямкам: «Актуальні проблеми гендерної політики», «Проблеми вдосконалення соціального управління: соціолого-психологічні і етичні аспекти», «Проблеми розвитку сучасних ділових комунікацій: соціально-правові та психолого-педагогічні аспекти», «Світоглядні та методологічні проблеми інженерного пізнання та діяльності». Для підвищення результативності дослідницької роботи колектив кафедри активно працює в рамках «Перспективного плану розвитку на 2009 — 2017 рр.», в якому наукова робота є одним з головних пріоритетів її діяльності. Кафедра продовжує взаємодію зі студією телебачення та радіомовлення «Морський регіон» з розробки проблем підвищення ефективності ділового спілкування, ролі ЗМІ у політичному маркетингу, застосуванні у сучасному політичному житті різноманітних політологічних та політичних технологій.