Доцент кафедри Черкаський  А.В. –  учасник ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології

З 1 по 3  червня 2017 року, в м. Харків пройшла ХІІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку».

Організатори конференції: Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, лабораторія організаційної та соціальної психології, Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці, Центр організаційної та економічної психології спільно з Інститутом прикладної психології «Гуманітарний центр» (м. Харків) та Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків)

Основні напрямки роботи конференції:

Організаційна психологія:

–        Психологічні особливості діяльності українських організацій в умовах соціального напруження: регіональний аспект

–        Психологічні особливості діяльності українських організацій в різних соціально-економічних сферах (промисловість, державне управління; фінансово-економічна сфера; бізнес; освіта; медицина та ін.)

–        Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури

–        Психологічні основи управління змінами та  організаційним розвитком

–        Психологічні особливості діяльності команд в організаціях

–        Психологічні проблеми  профвідбору, адаптації, мотиваціїта здійснення професійної кар’єри персоналу в організації

–        Психічне та професійне здоров’я в організації, мобінг

–        Профілактика та подолання професійного стресу і синдрому «професійного вигорання» персоналу в організації

–        Психологіякомунікацій та управління конфліктами в організації

–        Технології роботи організаційних психологів  в організації

–        Підготовка менеджерів, організаційних психологів для психологічного забезпечення ефективної діяльності організаціїз урахуванням регіональних аспектів

Економічна психологія:

–        Психологічні особливості соціально-економічної політики України в умовах кризи

–        Психологічні особливості регіональної політики держави

–        Психологічні проблеми державних доходів (податкова психологія)

–        Психологія грошей, інвестицій та заощаджень

–        Психологія підприємництва:регіональні аспекти

–        Психологія маркетингу, реклами та споживчої поведінки

–        Психологія економічної свідомості та поведінки

–        Соціально-економічна фрустрація: діагностика та подолання

–        Психологічні аспекти економічної соціалізації

–        Психологія безробітних, бідних та багатих

–        Підготовка психологів до вирішення психолого-економічних проблем в різних соціальних сферах (державне управління; фінансово-економічна сфера; бізнес; виробництво; освіта; наука; медицина та ін.) та ін. з урахуванням регіональних аспектів.

          Від ОНАХТ з доповіддю на конференції виступив доцент кафедри соціології, філософії і права, керівник «Центру психологічної підтримки» Черкаський А.В.

        Ним також було отримано Сертифікат про участь у конференції.

Секція з інформаційної роботи кафедри соціології, філософії і права ОНАХТ