А.П.Чередніченко: Ціль  світу  в тому, щоб  панував  розум…

МОЛОДОСТЬ ЧЕРЕДНИЧЕНКО х 200  Cherednichenko-3 Езовит Курдюков Милевич Сочинская Лоренцева Чередниченко 1980 1994 заседание кафедры 2000 г заседание кафедры

15 лютого 2017 року  виповнилося 88 років з дня народження  професору, першому завідувачу кафедрою  соціології, філософії і права ОНАХТ Чередниченко Анатолію Павловичу.

А.П.Чередніченко очолив кафедру у липні 1979 року і керував до 2003 рр Правознавець за університетською освітою, економіст (кандидат економічних наук), політолог – доктор філософських наук, професор, академік Української академії політичних наук – під його керівництвом кафедра змінила свій профіль, сформувавшись як кафедра політичної соціології і права.

У тій час А. П. Чередніченко активно приваблює на кафедру молодих фахівців, випускників університетів – В. Е. Езовіта, Ю. Н. Мілевіча, Г. А. Черняк, Н. Н. Гулевіч та інших, надає їм значну теоретичну і методичну допомогу в опануванні учбового курсу, науковій роботі. У 80-і роки успішно захистили кандидатські дисертації В. Е. Езовіт, В. М. Почтаренко, Г. А. Черняк.

Кафедра здійснює викладання курсів: “Політологія”, “Соціологія”, “Основи права”, “Основи Конституційного права України”, “Господарське право”, “Основи психології та педагогіки”.
З 1996 року кафедра веде підготовку кандидатів політичних наук через аспірантуру. В даний час у ній 2 аспіранти, що навчаються без відриву від виробництва. Аспірантка Н. Г. Тунтія успішно захистила дисертацію і залишена працювати викладачем кафедри. Рекомендована до захисту кандидатська дисертація аспірантки-заочниці, народного депутата України С. О. Друзюк.
Значно була укріплена навчально-матеріальна база кафедри: обладнано 2 лекційні та  2 для групових занять спеціалізовані аудиторії, поповнено оснащення технічними засобами навчання, комп’ютером.

Силами викладачів кафедри розроблені нові учбові програми курсів, спецкурсів і факультативів. Видані навчальні посібники: “Політична соціологія”, “Політична культура: теорія і методика формування”, комплекс методичних вказівок для студентів з вивчення реальних тем  навчальних курсів та ін  Професори А. П. Чередниченко і Г. В. Ангелов взяли участь у підготовці курсу лекцій “Політологія”, виданого в Києві у видавництві “Либідь” в 1991 році.

Професор А. П. Чередниченко – один зі співавторів “Програм і матеріалів до вивчення курсу -” Політологія у вищій школі “- 1991,” Основ політології: курс лекцій “- 1991,” політологічного енциклопедійного словника “- 1997 і багатьох методичних публікацій, керує розробкою кафедральної наукової теми «Політико-правові, соціальні та ідеологічні проблеми державного будівництва в Україні».

З 1980 року на кафедрі політичної соціології та права  створюються і починають активно формуватися наукові  школи.

 Довідка.

ЧЕРЕДНІЧЕНКО АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ, Доктор філософських наук,професор,академік,завідувач кафедри політичної соціології та права  з 1979 по 2003 рр.

А.П Чередніченко народився  15 лютого 1929 року у м.Одеса. В 1952 році закінчив юридичний факультет Одеського державного універсітету  ім. І.І.Мечнікова. В 1965 році-закінчив  аспірантуру Академії  суспільних наук та  здобув  вчену  ступінь  кандидата  економічних наук. З 1951 по 1979 роки  працював  в   партійних  органах, займаючись роьотой  серед студентської  молоді, завідувал відділом науки та  навчвльних  закладів.В той же  час  викладав  в висших  навчальних  закладах м.Одеси. Декілька  разів   був  обран  депутатом  Одеської обласної  Ради. З 1979 по 2003 рр. Завідував кафедрою політичної соціології Одесського інституту  харчових  технологій. Має урядові нагороди: два ордени Червого Прапору, Орден «Знак   Поваги», чотири медалі. З 1993 року  був академіком, засновником  Академії  Політичних наук України.

Егоров Ангелов Чередниченко доска на доме

Галина Черняк, професор кафедри соціології, філософіі і права ОНАХТ. член Національної спілки журналістів України