Участь доцента кафедри СФіП к.і.н. Дружкової І.С. у Всеукраїнському семінарі з питань ліцензування, акредитації, національної системи кваліфікацій у контексті реформування вищої освіти України» у м. Київ

IX-й Всеукраїнський семінар «Ліцензування, акредитація, національна система кваліфікацій у контексті реформування вищої освіти України»

проходив 23 травня 2019 р. у м. Київ.

Виступали:

Грищенко Іван Михайлович, д.е.н., проф., академік Національної  академії  педагогічних  наук  України,  ректор  Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД);

Ушакова  Ніна  Миколаївна,  к.е.н.,  проф.,  Почесний  Голова  Української

Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти (УАРМБО)

Слухали важливі доповіді:

«Перспективи подальших реформ вищої освіти України», Шаров Олег

Ігорович, к.ф.-м.н., доц., генеральний директор Директорату вищої освіти Міністерства освіти та науки України

«Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти: цінності, завдання, розробки та перспективи», Алькема Віктор Григорович,д.е.н.,проф., завідувач кафедри управлінських технологій Університету «КРОК»,член НАЗЯВО

«Формування в Україні Національної системи  кваліфікацій», Мельник Сергій Вікторович, к.е.н., член Національного агентства кваліфікацій

«Актуальність та стан впровадження дуальної форми здобуття освіти у вищу освіту України» Олена Давліканова, Регіональне представництво в Україні та Білорусі Фонду Фрідріха Еберта

«Стратегічні орієнтири розвитку ЗВО через призму змісту реформ вищої освіти  України»,  Касич  Алла  Олександрівна,  д.е.н.,  проф.,  завідувач кафедри менеджменту КНУТД

Організатори: Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти; Київський національний університет технологій та дизайну

Керівники семінару:

Н.М.Ушакова,  к.е.н.,  професор  кафедри  управлінських  технологій  Університету  економіки  та права «КРОК»;          Почесний Голова УАРМБО, експерт з розвитку педагогічної майстерності викладачів ЗВО, організації навчального процесу, нормативної бази та стандартів вищої освіти, науково-методичного забезпечення навчального процесу

А. О. Касич, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту КНУТД

Серед активних слухачів  ОНАХТ представляла доц.кафедри СФіП к.і.н. Дружкова І.С.