Методичне забезпечення навчальних дисциплін на кафедрі соціології, філософії і права ОНАХТ

2019 рік Конспект лекцій з дисципліни «Психологія» для бакалаврів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. Г.А. Черняк,

Докладніше