Програма засідання круглого столу кафедри СФіП – «Гуманітарна складова розвитку України на початку ХХІ століття» 11 жовтня 2018 р. 13.00, А-312

SONY DSC

Засідання  присвячене  пам’яті АНГЕЛОВА Георгія Віталійовича,  заслуженого діяча культури України, доктора філософії, професора, члена Національної спілки журналістів України, проректора з науково-педагогічної, виховної роботи та соціальному розвитку Одеської Академії харчових технологій (більш 20 років), Голови  Ради кафедр гуманітарних наук вузів одеського регіону, члена Ради ректорів та комісій Міністерства освіти і науки України по різним напрямкам діяльності вищої школи, завідувача кафедри соціології, філософії і права ОНАХТ (30 років), Дійсного члена Академії інженерних наук України та Української академії економічної кібернетики  (1932-2018 рр.)

 

Програма засідання круглого столу кафедри  СФіП –  «Гуманітарна складова розвитку України на початку ХХІ століття»

 1.Національна культура та формування громадянської відповідальності у студентської молоді. Ангелов Г. В., канд. істор. наук, професор, Соловей А. О., канд. істор. наук, доцент,професор кафедри, Кананихіна О. М., канд. техн. наук, доцент, Ботіка Т. С., канд. істор. наук, старший викладач.

 1. Анатомія сучасних українських криз. Ангелов Г. В., канд. істор. наук, професор, Соловей А. О., канд. істор. наук, доцент, професор кафедри, Ботіка Т. С. канд. істор. наук, канд. істор. наук, ст. викладач.
 1. Возрастание роли духовной культуры в совершенствовании человека и общества. Ангелов Г. В., канд. істор. наук, професор, Ханц Курт акад. (Любберштедт, Швейцария).
 1. Соціогуманітарна стратегія управління науково-технічною діяльністю

Ангелов Г. В., канд. істор. наук, професор, Лар’яновський І. С., канд. філос. наук, ст. викладач, Алдабаєва Ю.С., студентка ОНАХТ.

 1. Формування ціннісно-гуманістичного вектору у сучасному інжинірингу

Ангелов Г. В., канд. істор. наук, професор, Лар’яновський І.С., канд. філос. наук, ст. викладач, Шевченко Г.А. канд. філос. наук, доцент.

 1. Нова генерація українців як «агенти змін» сучасної модерної держави. Дмитрашко С. А., канд. політ. наук, ст. викладач.
 1. До проблеми викладання філософії в умовах тотальності медіа. Пурцхванідзе О.В., канд. філос. наук, доцент, Паскаренко О., студентка ФЕБіК (Молдова).
 1. Моральна відповідальність викладачів коледжу у системі моральних норм і принципівпедагога. Комкова О.А., викладач коледжу МТТ ОНАХТ.
 1. Ответственность преподавателя за высокий темп изучения материала Лысяный А. А., препод. колледжа НТИиИС ОНАПТ.
 1. Студентська сімя: проблеми та перспективи. Мамроцька О.А. канд. істор. наук, асистент, Петрова К. студентка ФЕБіК (Росія).
 2. Сучасні молодіжні субкультури як один з аспектів формування громадянської відповідальності української молоді. Мамроцька О.А. канд. істор. наук, асистент, Аганіязова О. студентка ГРС (Туркменістан).
 3. Фактори формування гендерної рівності в українському суспільстві. Історичне підґрунтя рівності статей. Орлова В. О.  канд. юр. наук, ст. викладач, Зейналов М. студент НГтаЕ (Азербайджан).
 4. Вплив євроінтеграційного напряму України на молодь. Орлова В. О., канд. юр. наук, ст. викладач.
 5. Изучение уровня академической порядочности среди студентов КНТИИС ОНАПТ. Пеньковская Н.К. – к. п. н, преподаватель колледжа НТИиИС ОНАПТ.
 6. Підготовка кадрів для зарубіжних країн як спосіб виховання друзів українського народу. Тодорова С. М., канд. філос. наук, доцент, Гончаров М., студент ММіЛ ОНАХТ (Білорусь).
 7. Самореализация личности и современное управление трудовым коллективом. Мельник Ю. Н. канд. філос. наук, доцент, Абдуллах А. Б. студент НГтаЕ ОНАХТ (Лівія).
 8. Роль самоидентификации в гуманизации учебно-воспитательного процессаСтояно О. А., канд. филос. наук, доцент, Абу Х. К. студент НГтаЕ ОНАХТ (Ліван).
 1. Політичні передумови соціально-економічного розвитку України .Самокиш В. П. канд. юр. наук, ст. викладач, Кумар Сандіп студент НГтаЕ ОНАХТ (Індія).
 1. Современные подходы к управлению персоналом в пищевой отрасли. Черкасский А.В. канд.  истор. наук, доцент, Валі Ахмед студент НТТтаІМ ОНАХТ (Єгипет).
 1. Соціально-економічні аспекти сучасного лідерства у виробничих організаціях. Черкаський А.В. канд. істор. наук, доцент, Мбемба Є. магістр ф-ту ТтаТХПіПБ ОНАХТ (Ангола).
 2. Некоторые аспекты информатизации украинского общества, как составляющей национальных интересов страны. Черняк Г. А., канд. истор. наук., доцент, професор кафедри, Кириченко И. А., аспирант ОНАХТ, Крылов Н. Г., студент ОНАХТ.
 3. Информационная культура как нематериальное богатство Украины. Черняк Г. А., канд. истор. наук., доцент, професор кафедри,Кириченко И. А., аспирант, Крылов Н.Г., студент ОНАХТ.
 4. Борьба с коррупцией – непременное условие укрепления современного государства. Ангелов Г. В., канд. истор. наук, професор, Шевченко Г. А., канд. филос. наук, доцент, професор кафедри, Хеллаф Нор, аспірантка ОНАХТ (Алжир).
 5. До питання розвитку правової освіти студентів. Осадча І. А. ст. викл., Варрар Хуссам студент КІПтаКБ ОНАХТ (Сирія).
 6. Партиципація як детермінанта поведінки студентів. Мордовець М. В., канд. політ. наук, ст. викл., Лю Вей, студент КІПтаКБ ОНАХТ (Китай).
 7. Молодь у фокусі соціального управління. Іванов Є. В. канд. істор. наук, доцент, Сьонмез Кьокхан студент ТВтаТБ ОНАХТ (Туреччина).